kern
waarden

Binnen onze beweging van SU2TNL hanteren wij de hiernavolgende kernwaarden

ETHICAL CODE OF CONDUCT

Luisteren
Open
Eerlijk & Vriendelijk
Respect
Geen foutenarchief
Heartdrive
Geen drogredenen
Of debattruuks
Help | Niet saai
Geen excessief polair debat
Beide benen op de grond

Listen
Open
Honest & Kind
Respect
No record of wrongs
Heartdrive
No fallacies
No debate tricks
Helping, not boring
No polariry
Down to earth

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search